DGcameras.vn

1. Phạm vi áp dụng :

- Đối tượng áp dụng : Áp dụng với các sản phẩm được bán tại Dgcaneras.vn

- Thời gian áp dụng : 07 ngày

2. Điều kiện đổi trả :

- Còn nguyên vẹn, sử dụng tốt.

- Thời gian: trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua

- Đủ điều kiện bảo hành của nhà sản xuất ;

- Các sản phẩm không được đổi trả: đã hết thời gian đổi trả, không còn đầy đủ, nguyên vẹn, bị móp méo, sản phẩm trầy xước nhẹ (Ngoại trừ các trường hợp từ chối bảo hành nêu trên):

CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

1. Đối tượng khiếu nại :

Là tổ chức, cá nhân có sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Dgcaneras.vn cung cấp (trường hợp đặc biệt khách hàng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp).

2. Hình thức khiếu nại :

Khách hàng khi có khiếu nại, phản ánh về sản phẩm, dịch vụ do Dgcaneras.vn cung cấp có thể khiếu nại trực tiếp tại Dgcaneras.vn hoặc gián tiếp bằng cách gọi điện đến số 024 2209 3979 – 090 619 1111, gửi mail, gửi văn bản hoặc các hình thức khác…

3. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại :

Dgcaneras.vn có quyền từ chối và không giải quyết các khiếu nại không có cơ sở, bằng chứng hoặc không trực thuộc đơn vị giải quyết.

Gọi ngay:090.619.1111